Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & Beslut / Politisk styrning

Politisk styrning

Söderköpings kommuns styrmodell

Det kommunala uppdraget är brett, samtidigt som kraven på service och insyn ökar från både medborgare och myndigheter. För övergripande målsättningar med verksamheten krävs en tydlig viljeinriktning kring vad verksamheterna förväntas leverera och på vilket sätt. För att nå framåt kommer det att krävas vägval, eller prioriteringar samt uthållighet.

För att ha möjlighet att väga vad som ska prioriteras behövs kunskap om grundläggande behov samt vad kommunens verksamheter levererar och vilka utmaningar som finns, det vill säga omvärldsbevakning, samt uppföljning och analys.

Ett medel för att nå dit är en styrmodell. Syftet med styrmodellen i Söderköpings kommun är att den ska vara enkel att förstå och följa samt ge möjlighet att styra verksamheternas inriktning.

Prioriterade mål inom utvecklingsområdet

Skolprogram Söderköpings kommun 2015-2020
• Alla barn och elever ska känna ökad trygghet, arbetsro och hälsa

Program för social omsorg och hälsa
• En god rehabilitering som leder till mer självständiga individer

Arbetsmarknads- och Näringslivsprogam
• Ett bättre företagsklimat

Program för IT- och infrastruktur
• Andel av befolkning med möjlighet att ansluta till fiber med minst 100 Mbit/s

Bostadsförsörjningsprogram
• Fler bostäder ska byggas

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020
• Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsplats

Antagna av Kommunfullmäktige 2016-09-07 § 96.

Sidan uppdaterad 2018-06-14 Kommentera sidan