Kommun och Politik

Hem / Kommun och Politik / Politik och Beslut / Sammanträdesplan

Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Augusti

INSTÄLLT - 15 augusti, kommunstyrelsen
29 augusti, kl. 8.30, socialnämnden
29 augusti, kl. 9.00, servicenämnden
29 augusti, kl. 10, överförmyndarnämnden
30 augusti, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
31 augusti, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden

September

11 september, kl. 17.00, kommunfullmäktige
12 september, kl. 9.00, kommunstyrelsen

Oktober

2 oktober, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
3 oktober, kl. 8.30, socialnämnden
3 oktober, kl. 9.00, servicenämnden
3 oktober, kl. 10, överförmyndarnämnden
5 oktober, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
10 oktober, kl. 9.00, kommunstyrelsen
16 oktober, kl. 17.00, kommunfullmäktige
17 oktober, kl. 9.00, kommunstyrelsen
24 oktober, kl. 10, överförmyndarnämnden

November

7 november, kl. 8.30, socialnämnden
7 november, kl. 9.00, servicenämnden
8 november, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
9 november, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden
13 november, kl. 17.00, kommunfullmäktige
14 november, kl. 9.00, kommunstyrelsen

December

5 december, kl. 8.30, socialnämnden
5 december, kl. 9.00, servicenämnden
5 december, kl. 10, överförmyndarnämnden
6 december, kl 8.00, samhällsbyggnadsnämnden
11 december, kl. 17.00, kommunfullmäktige
12 december, kl. 9.00, kommunstyrelsen
14 december, kl. 8.30, barn- och utbildningsnämnden