Nyströmska skolan program

Nyströmska / Gymnasieprogram / Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhäll passar dig som är nyfiken på och intresserad av världen runt omkring dig. Vi följer dagsaktuella frågor och söker svaren ur ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Du breddar och fördjupar din förståelse genom forskande studier, möten och diskussioner där du tar del av andras tillvaro och tankar. Vi är extra stolta här på Nyströmskas Samhällsvetenskapsprogram då vi genomfört flera EU-projekt och också vunnit priser.

Högskoleförberedande

Samhäll är en bred utbildning som öppnar många dörrar för framtida studier. Särskilt lämpligt för dig som vill läsa vidare inom det samhällsvetenskapliga området.

Karriärmål

Journalist, polis, jurist, informatör, arbete på resebyrå, social-sekreterare, banktjänsteman, inköpare och säljare – möjligheterna är obegränsade. Du kanske vill undervisa eller forska. Eller så är du bara vetgirig och vill hålla alla dörrar öppna. Samhäll ger dig bredast tänkbara grund.

Inriktning beteendevetenskap

Fördjupar din förståelse för människors agerande som enskilda individer och som deltagare i olika grupper, organisationer och samhällen. Ger dig kunskaper om människors utveckling och samspel i olika sammanhang samt vad som formar och påverkar oss. Ger dig en grund i ledarskap, lärande och kommunikation.

Inriktning samhällskunskap

Ger dig kunskaper och förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Fördjupar dina kunskaper om människors livsvillkor på individ-, grupp- och samhällsnivå. Breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor och samhällsförhållanden både lokalt och globalt.

Speciella färdigheter

Vi tillämpar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, där kritiskt tänkande, problemlösning och kommunikation spelar en viktig roll. Utbildningen utmanar dig att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Dessutom lär du dig ta ansvar för ditt arbete och söka och värdera stora mängder information. Samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet värderas högt. I möten och diskussioner lär du dig om andras kultur och tillvaro. På Nyströmska är vi mycket stolta över våra internationella kontakter och de många priser och utmärkelser vi på samhällsprogrammet fått för våra EU-projekt.