Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Arentorp 5:1

Detaljplanen möjliggör nya fritidstomter i Arentorp och reglerar befintliga byggrätter i Björnviken, Sankt Anna.

Detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla)

Detaljplanen vann laga kraft den 5 december 2012.