Samhälle och Trafik

Detaljplan för Rönnen 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den vidbyggda delen av ett flerbostadshus inom fastigheten Rönnen 1, ändra högsta byggnadshöjd från 4,5 meter till 7,5 meter samt medge inredande av vindsutrymme för den berörda lokalen. 

Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-04