Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Lagnö 2:29 (Mon)

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av den befintliga verksamheten med hotellverksamhet i mindre skala, åretruntboende och campingplatser. Planen antogs med utökat förfarande Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-06-24. Beslutet började gälla (vann laga kraft) 23 september 2020.