Samhälle och Trafik

Detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av villaområdet Skogshem med ett 15-tal nya tomter för småhusbebyggelse inom del av Skönberga - Husby 11:83 samt del av Högby 1:108.

Detaljplanen behandlades för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 3 oktober 2017. Detaljplanen vann lagakraft den 2 maj 2018.