Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Skattetorpet 1:1 (ÅVC Hjälmsborg)

Skattetorpet 1:1 (ÅVC Hjälmsborg)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-09-29 § 91 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit. Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Vi har nu påbörjat planarbetet

Vad som ska prövas

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en ny återvinningscentral samt omlastningsstation vid Hjälmsborg. Vi genomför nu nödvändiga utredningar som ligger till grund över vad som ska tillåtas i den nya detaljplanen.

Bild av området som berörs

Klicka här för en större bild

Mer information om hur detaljplanen föreslås se ut och tillfälle att lämna synpunkter kommer under samrådet.