Samhälle och Trafik

Enen 1 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2018-12-18 § 113 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en komplettering av bebyggelsen inom del av Kullborg med två nya flerbostadshus. Berörda fastigheter är Enen 1, 2, 3 och 4. Enligt gällande detaljplan anges kvartersmark för bostadsändamål men marken får inte bebyggas och därför ska en ny detaljplan prövas. 

Bild med området Kullborg markerad

Klicka för en större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.