Samhälle och Trafik

Gränsö 1:30 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2021-06-16 § 59 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en bostadsbebyggelse som komplement till de befintliga tomterna i området. Den gällande detaljplanen anger att marken är planlagd för bostadsändamål men marken får inte bebyggas och därför ska en ny detaljplan prövas. 

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.