Samhälle och Trafik

Högby 1:108 (Albogadalen)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan utifrån det antagna planprogrammet som finns för området.

Vi har nu påbörjat planarbetet.

Vad som ska prövas

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av området med en blandning av bostäder samt samhällsfastigheter som förskolor, skolor och vårdboenden.

För området har ett planprogram framarbetats som antogs av kommunfullmäktige 2018-10-31.

Planprogram för Albogadalen - Söderköpings kommun (soderkoping.se)

Vi genomför nu nödvändiga utredningar som ligger till grund över vad som ska tillåtas i den nya detaljplanen.

Ungefärligt område som berörs.

Klicka för större bild

Mer information om hur detaljplanen föreslås se ut och tillfälle att lämna synpunkter kommer under samrådet.