Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Högby 1:108 m.fl. (Västra infarten)

Högby 1:108 m.fl. (Västra infarten)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-03-04 § 22 att pröva en ny detaljplan. Vi har nu påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för del av Högby 1:108 m.fl. (Västra infarten).

Vi har nu påbörjat planarbetet

Vad som ska prövas

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för trafiknära service, verksamheter och eventuellt ridanläggning i anlustning till den västra infarten utmed den nya sträckning av E22.

Vi genomför nu nödvändiga utredningar som ligger till grund över vad som ska tillåtas i den nya detaljplanen. 

Bild av området som berörs

Klicka här för större bild

Mer information om hur detaljplanen föreslås se ut och tillfälle att lämna synpunkter kommer under samrådet.