Samhälle och Trafik

Linden 3

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2017-03-07 § 32 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder. Den gällande detaljplanen tillåter användningen samlingslokal och en ny detaljplan behöver därför prövas för att möliggöra bostäder.  

Bild av området som berörs

Klicka här för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.