Samhälle och Trafik

Luddingsbo 2:3

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-05-06 § 34 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan i området Luddingsbo för enbostadshus, radhus och flerbostadshus. Delar av området är planlagt som natur och andra delar har ingen gällande detaljplan alls. För att möjliga den bostadsutveckling som sökande vill pröva måste en ny detaljplan tas fram.

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.