Samhälle och Trafik

Mjölnaren 8

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2016-09-27 § 75 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder tillsammans med nuvarande verksamhet. Den gällande detaljplan tillåter handelsändamål och en ny detaljplan behöver därför prövas för att möjliggöra bostäder.  

Bild av området som berörs

Klicka här för en större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.