Samhälle och Trafik

Sankt Ilian 2

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2022-12-07 § 107 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in.

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bestäder i befintliga byggnader.

För att säkerställa bostadsanvändningen över tid behöver detaljplanen göras om.

Blå markering visar området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.