Samhälle och Trafik

Sankt Nicolaus 2

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2018-01-30 § 5 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder i kombination med gällande centrumverksamhet. En ny detaljplan ska även pröva att utöka byggrätten. I arbetet med planarbetet har det uppmärksammats att andra omkringliggande fastigheter kan prövas för samma åtgärd.    

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.