Samhälle och Trafik

Snöveltorp 3:1

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2018-12-18 § 111 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att komplettera nya bostadstomter i Snöveltorp. I gällande detaljplan är berört område planlagt som natur- och parkmark och för att möjliggöra nya tomter behöver en ny detaljplan prövas.

Bild av området Snöveltorp som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.