Samhälle och Trafik

Timmermannen 6 och 8

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2018-08-05 § 52 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för att möjlligöra ny bostadsbebyggelse med större byggrätt inom Timmermannen 6 och 8. Gälland detaljplan anger markanvändningen bostads- och handelsändamål och anger att en särskild hänsyn ska tas för kulturmiljön. För att utöka byggrätten måste en ny detaljplan prövas. 

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.