Samhälle och Trafik

Tjärholm 1:25

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2022-11-09 § 93 att pröva en ny detaljplan för fastigheten Tjärholm 1:25.

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Sökande vill pröva en ny detaljplan för Tjärholm 1:25 för att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Gällande detaljplan är hårt reglerad med prickmark (mark som inte får bebyggas) och för att möjliggöra en ny placering inom tomten behöver en ny detaljplan tas fram.

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte påbörjats. Information kommer att uppdateras när i påbörjar planarbetet.