Samhälle och Trafik

Europaväg 22 - ny sträckning

Nyheter

  • Regeringen tog 16 februari 2023 beslut att fastställa vägplanen för ny sträckning av E22. Det innebär att regeringen har tagit ställning till de överklaganden som hade kommit in och att vägplanen nu har vunnit laga kraft.

    - Det här är en historisk dag för Söderköping, och en milstolpe för vår fortsatta utveckling, säger Martin Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. Beslutet innebär att utformningen av den nya sträckningen av E22 som är planerad och projekterad nu är fastslagen. Det här var nästa viktiga steg och nu fortsätter vi framåt tillsammans med Trafikverket, avslutar Martin.

    Den nya sträckningen väster om Söderköping kommer att bli cirka 10 kilometer lång och att ha fyra helt planskilda korsningar. Man planerar att sträckan kommer ha en referenshastighet på 100 km/h. E22 kommer att passera under Göta kanal.

Filmen ovan är Trafikverkets animering av vägplaneförslaget för E22 Förbifart Söderköping. Filmen saknar ljud.

 

Vägprojektet E22

Det är Trafikverket som ytterst ansvarar för projektet kring den nya dragningen av E22. För kommunens del innebär den nya vägsträckningen helt nya möjligheter att utveckla staden. I Trafikverkets projektgrupp för E22 ingår en projektledare och en samordnare från Söderköpings kommun. De ska bistå med lokal information i projektet och ansvara för att lokala intressen i planeringen och arbetet lyfts fram.

Den nya vägsträckningen av europavägen kommer för Söderköpings del bland annat att innebära ändrad trafikföring i staden, utveckling av stadsdelar och förändringar för handelns förutsättningar. Viktiga delar att förhålla sig till i kommunens utvecklingsplaner för staden. Dessa nya möjligheter – och förutsättningar – samlas i en fördjupad översiktsplan. Den nya vägsträckningen innebär också flera investeringsprojekt så som ombyggnader av gator, ny belysning, pendlarparkering och utbyggnad av nya gång- och cykelvägar.

Läs mer om styrgrupp för E22

Läs mer om förbifart E22