Bostad och Miljö

Miljöbilen

Miljöbilen kommer och hämtar ditt farliga avfall lördag 9 juli 2022 i landsbygd och 16 juli 2022 i tätorten. Här hittar du tiderna vi kommer och platserna i bokstavsordning:

Landsbygden 9 juli 2022

 • Norra Finnö, Tyrislöt hamn, kl 08.30-09.00
 • Norra Finnö, Vrångö Containerplats, kl 09.30-10.00
 • Norra Finnö, Lagnö Handel, kl 10.30-11.00
 • Bottna, Bottna handel, kl 11.30-12.00
 • Hösterum, Hösterumskorset kl 12.30-13.00
 • Ramsdal, Tomtkontoret, kl 13.30-14.00
 • Ekenäs, Ekenäs båtuppläggning, kl 14.30-15.00
 • Finnkroken, Containerplats, 15.30-16.00

Tätorten 16 juli 2022

 • Mogata, Kyrkplanen, kl 09.00-09.30
 • Söderköping, Telegatan 3, kl 10.00-10.30
 • Östra Ryd, Nya affären, kl 11.00-11.30
 • Gårdeby, Skolan, kl 11.45-12.15
 • Västra Husby, Bygdegården, kl 12.45-13.15
 • Snövelstorp/Luddingsbo, Fettåtervinningen, kl 13.30-14.00

Exempel på farligt avfall från hushåll

 • Färg- och limrester
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Syror och alkalier, batterisyra och kaustiksoda, ammoniak
 • Fotokemikalier
 • Bekämpningsmedel
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar och andra instrument
 • Lysrör

Viktigt att tänka på

 • Avfallet får lämnas avgiftsfritt. Insamlingen med miljöbilen är endast för insamling av hushållsavfall.
 • Farligt avfall ska inte slängas bland hushållssoporna eller spolas ned i avloppet, då detta utgör en stor risk för skada på människors hälsa eller miljön.
 • Osbervera att avfallet ska lämnas personligen. Du får inte ställa avfallet vid uppsamlingsplatsen. Detta för att underlätta sorteringen av avfallet.
 • Vi tar inte emot 100-liters fat eller större fat.

Hjälmsborgs återvinningscentral

Du kan alltid lämna ditt farliga avfall på Hjälmsborgs återvinningscentral. Här hittar du återvinningscentrralens öppettider...