Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning / Hämtar ni alla sopor i samma bil eller är det olika beroende på vilken sorts tunna man har?

Hämtar ni alla sopor i samma bil eller är det olika beroende på vilken sorts tunna man har?

Vi hämtar alla sopor med samma sorts sopbil, en fyrfacksbil. I den kan vi även tömma de tunnor som enbart har sortering av matavfall och brännbart samt de som har abonnemanget Blandat.

En hävarm på sopbilen lyfter ur den lösa delen av tunnan och tömmer förpackningarna i de övre facken på sopbilen. De två större facken i tunnan töms i den nedre delen av bilen. När sopbilen är full tippas varje fack för sig på en särskild plats för just det materialslaget eller avfallstypen. På så sätt blandas inga material med varandra.

Så här ser en fyrfacksbil ut med bakdörrarna öppna