Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Avfall & Återvinning / Hämtning av hushållsavfall / Frågor och svar om sophämtning / Vad gör jag när mina sopor inte har blivit hämtade?

Vad gör jag när mina sopor inte har blivit hämtade?

Sophämtningen får enligt reglerna ske mellan 6.30-21.00 på vardagar. Om du ser på kvällen att dina sopor inte har blivit hämtade så ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats och appen. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan.

Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat fram till tunnan. I dessa fall ska chauffören lämna meddelande om det på tunnan.

Det går bra att ställa fram en extrasäck med brännbara sopor inför nästa ordinarie hämtning om din tunna av någon anledning inte blev tömd vid senaste hämtningstillfället, alternativ beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.