Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Bostad & Miljö / Din bostad / Bredband

Bredband

Söderköping bygger bredband med IP-Only

IP-Only har tecknat avtal med Söderköpings kommun gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det innebär att IP-Only investerar cirka 80 miljoner kronor i Söderköpings kommun. Avtalet omfattar 100 procent av den landsbygd i Söderköpings kommun som ännu inte är uppkopplad med fiberbredband.

IP-Only arbetar för att alla i kommunen ska få tillgång till ett snabbt, stabilt och robust fibernät som byggts med hållbara metoder och material. IP-Onlys fibernät är dessutom öppet och neutralt, vilket innebär att du som kund kan välja bland ett brett utbud av tjänsteleverantörer.

Frågor

Bor du på landsbygden och undrar när ditt bredband ska kopplas in?

Kontakta:
IP-Onlys kundtjänst
Telefon: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
www.kundservice.ip-only.se

Vill du ansluta dig till fiber och bor i ett område på landsbygden som redan anslutit sig?

Kontakta:
Pär Ljunggren, regionchef IP-Only
E-post: par.ljunggren@ip-only.se

Är du bosatt i Söderköpings stad så är det främst Telia och SörpNet som erbjuder bredband via fiber.

Telia
Telefon: 90 200

SörpNet
Telefon: 0121-71 44 10

Läs mer om samarbetet med IP-Only

EU godkänner Sveriges bredbandssatsning

EU-kommissionen har gett klartecken till svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket innebär att regeringens aviserade satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli verklighet.

Läs mer

Bredbandsfiber på landsbygden

Överföring via ett fibernät sker med hjälp av ljus och detta innebär att information skickas väldigt snabbt och ger många nya funktioner.

Den pågående utbyggnaden av bredband via stamnätsfiber i Söderköpings kommun riktar sig enbart till hushåll och företag på landsbygden vilka erbjuds möjlighet att ansluta sig till det fibernät som byggs under perioden 2012-2020.

Slutprodukten är ett utbyggt spridningsnät med 60 till 90 % anslutningsgrad där varje anslutning har tillgång till minst 100 Mbit/s med en kommunikationsoperatör som har avtal med tjänsteleverantörer som erbjuder internet, tv och telefoni.

Stamnätet var färdiggrävt i december 2013. Då startade etapp ett: ett samarbete mellan olika byalag och Söderköpings Kommun vid byggandet av spridningsnätet och där Telia är kommunikationsoperatör. I etapp ett anslöts ca 1200 fastigheter på landsbygden.

Nu startar vi etapp 2 med ett samarbete med en privat aktör: IP-only. Arbetsbelastningen minskar för byalagen som dock har kvar ansvaret att i sitt geografiska område verka för en hög anslutningsgrad, skriva markavtal med de markägare som berörs av utbyggnaden samt skriva anslutningsavtal. Slutkunden får en färdig anslutning framdragen ända in i huset till en kostnad av 19 900:-

En tidsplan på när de olika områdena ska börja byggas håller på att tas fram.

Bor du, eller har du fritidshus, på landsbygden och vill ansluta din fastighet till fiberbredband? Se kontakt ovan.

Bredbandsutbyggnad i staden

Det är i dagsläget tre marknadsaktörer som driver och bygger nät inom staden där Söderköpings kommun inte har för avsikt att bygga för fiberbredband.

För frågor gällande fiberbredband i Söderköpings tätort kontakta:
Sörpnet, Söderköpings bredbandsnät, som drivs av EDDIMA Teknik, TeliaSonera eller IP Only Söderköping.

Vad får vi ut av fiberbredband?

Vi får en ny infrastruktur, vi kommer närmare statens mål att 90 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s till 2020 och vi får ett generationsskifte i tekniken. Fiberbredbandet ger oss trygghet, möjlighet för fler att arbeta och studera hemma, billigare tv, internet och telefoni och ett högre värde på de anslutna fastigheterna.

De tjänster som blir tillgängliga när du skaffar dig en fiberanslutning är inte bara att surfa på internet, titta på tv och prata i telefon. Du kan skaffa trygghetslarm för äldre, kameraövervakning i exempelvis ladugårdar eller andra lokaler och mycket mer.

Sidan uppdaterad 2018-12-07 Kommentera sidan