Bostad och Miljö

Sotning

Räddningstjänsten Östra Götaland har ansvar för att rengöring och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte inom kommunens geografiska område. Detta sker genom avtal med entreprenör.

Ansökan om att få sota själv görs till Räddningstjänsten Östra Götaland.

Vid eventuella frågor angående brandskyddskontroll och/eller rengöring kontaktas i första hand sotningsentreprenören och i andra hand Räddningstjänsten Östra Götaland.

När du får meddelande att sotaren ska komma är det bra om du hjälper till med följande:

- ställ fram en stege och se till att den är säkrad
- lägg fram tidningar och ta fram ett obrännbart kärl att lägga sotet i
- se till att det finns gott om plats runt det som ska sotas