Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Trottoarer

Ditt ansvar för trottoaren

Sommartid

Samtliga fastighetsägare i kommunen ansvarar för skötsel och ogräsbekämpning av alla trottoarer som gränsar till tomten.

Vintertid

Fastighetsägare i Söderköpings centrum (se karta) ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av samtliga trottoarer som gränsar till tomten.

För Viggebyvägen och Eriksviksgatan gäller att fastighetsägaren snöröjer och halkbekämpar södra sidans trottoar. I övriga områden krävs ej att fastighetsägaren snöröjer trottoar.

Fastighetsägaren ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak.

Sandningssand

Utlämnas 2 ggr/år, se annons i lokalpressen. Gäller endast privatpersoner.