Bostad och Miljö

Hem / Bostad och Miljö / Din bostad / Värmepump

Värmepump

Värmepumpar omvandlar lagrad solenergi till användbar värme. Med en vanlig villapump kan du minska din energiförbrukning med ca 65-70 %. Det beror på att värmepumpens främsta energikälla består av exempelvis bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö. Dessutom minskar du radikalt utsläppet av växthusgaser jämfört med t.ex. oljeeldning.

Anmälan

Tänk på att alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) ska anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden. Tänk på att ansöka i god tid - handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. Enligt miljöbalken är det förbjudet att påbörja installation innan anmälan har gjorts och tillstånd är skrivet.

Bilagor

Till anmälan ska bifogas en karta som visar fastighetens läge samt en tomtkarta som visar anläggningens placering (borrhål, slangar, husets läge), alla eventuella vattentäkter inom 100 meter samt läge för avlopps-, vatten- och elledningar på tomten. 

Om du ej har tillgång till en tomtkarta kan du få hjälp med detta av vår MKB-samordnare.

Placeras borrhål närmre än 15 meter från grannes tomtgräns så ska grannemedgivande fyllas i.

Det är viktigt att den som borrar är certifierad brunnsborrare. 

För prövning av anmälan uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige.