Förskola och Skola

Försäkringar

Kommunstyrelsens förvaltning handlägger försäkringsärenden som omfattas av Söderköpings kommuns ansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Söderköpings verksamhetsområde.

Olycksfallsförsäkring

För elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Söderköpings verksamhetsområde

Från och med 1 januari 2023 är Länsförsäkringar försäkringsgivare avseende Söderköpings kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringsbeskedet ger information om hur du går tillväga vid skada. Anmälan av skada sker till Länsföräkringar på telefonnummer 013-290670  eller via e-post personskador@LFostoga.se

Har du frågor om försäkringsvillkor, skadeanmälningsblanketter eller andra försäkringsfrågor som avser dessa försäkringar kontakta kommunstyrelsens förvaltning, säkerhetskontoret.