Förskola och Skola

Specialpedagog

Den kommunövergripande specialpedagogen arbetar med att:

  • utveckla och aktivt delta i det förebyggande och stödjande arbetet kring elever i behov av särskilt stöd
  • komplettera skol- och barnomsorgspersonalens kunnande med specialpedagogisk kompetens
  • arbeta med konsultation och pedagogisk handledning till personal inom skola och barnomsorg
  • i samarbete med berörd personal kartlägga och analysera komplicerade pedagogiska situationer utifrån en helhetssyn
  • leda och medverka i kommunala och regionala nätverk
  • ingå i länsdelsteamet för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.