Förskola och Skola

Hem / Förskola och Skola / Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

I Söderköpings kommun finns ca 1600 elever i förskoleklass och grundskola. Dessa elever är fördelade på 8 kommunala skolor. Därutöver finns en fristående grundskola.

Samtliga skolor följer läroplanen för grundskolan, samt de verksamhetsplaner som varje skola utarbetar årligen.

Om ditt barn vill börja i en skola i Söderköpings kommun så vänd dig till barn- och utbildningskontoret för mer information.

I mån av plats har vårdnadshavare rätt att välja annan skola än den kommunen hänvisar till utifrån boendeadress. Om sådant önskemål uppfylls har man inte rätt till skolskjuts.

Samlad information för Söderköpings förskoleklasser och grundskolor