Förskola och Skola

Söderköpings Waldorfskola

Waldorfskolan utvecklar hela människan - tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.
I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjlighter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.

Vi vill få ungdomarna att själva fundera och se saker utifrån flera perspektiv. I de naturvetenskapliga ämnena är experiment ett viktigt inslag eftersom de kräver såväl aktivitet som iakttagelseförmåga.

Dåtid, samtid och framtid, allt ska finnas med i historieundervisningen står nu fokus på de händelser som skapat den värld vi lever i idag, industrialismens utveckling, första och andra världskriget är viktiga perioder under dessa år.

I litteraturhistoria möter eleverna de personer och verk som påverkat vår historia. Samtidigt vill undervisningen främja att eleverna själva funderar och övar upp sitt eget tänkande och förmåga till kritisk granskning av all den information som dagens samhälle öser över oss. Genom att öva sig i argumentation och kommunikation förbereds eleverna för att våga ta aktiva val i sina liv.