Kommun och Politik

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men även för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. 

Vandringen dokumenteras i ett protokoll inklusive en åtgärdslista, denna lista uppdateras vid utfört eller planerat arbete. Protokollet finns som en pdf längst ner på sidan.

Nedanstående områden har besökts under trygghetsvandringen.

 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  Buskage och belysning: Teknik och entreprenad har upprättat en plan för det som tagits upp i protokollet. Åtgärder kommer genomföras. Buskar kommer röjas vid gamla förskolan, Hagaskolan.

  Sporthall Vikingen: Platsen är en av kommunens prioriterade objekt gällande snöröjning.

  Byggnadsställning: Nedtagen.

  Elinstallationer: Plan upprättad och åtgärder kommer innan driftsättning.

  Bevakning: Kommunen har väktare som ronderar byggnader och kommunal verksamhet. Kamerabevakning förekommer.

  Ordningsstörning: Vid pågående brott ring 112. Polismyndigheten och kommunen har regelbundna möten i olika forum där ordning, trygghet och förebyggande arbeten är i fokus.

 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Bra upplyst
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Saknas skylt gällande besiktning av byggställning
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Trasig belysningsarmatur
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Upplyst och bra
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Svag belysningsarmatur
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Tänd, bra belyst
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Mörkt hörn bakom skolan, belysningsarmatur
  • Varit en del skadegörelse, belysningsarmatur är på gång
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Mörka partier
  • Kommunen har beställt in nya spotlights
  • Fontänerna behöver ses över gällande elinstallationer. Finns en plan gällande detta
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Lite häng av människor
  • Upplevs som en mörk och otrygg plats
 • Ramunderskolan

  Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Trasig belysningsarmatur vid rinken
  • Buskage behöver röjas vid matsalen
  • Paviljongen kommer att tas bort
  • Buskage behöver röjas mellan Ramunderskolan och fotbollsplanen, trasig belysningsarmatur vid gångcykelväg
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Mycket motorburet som hänger på parkeringen. Nästan varje kväll men framförallt fredagar och lördagar
  • Sladdar och stör ordningen
  • Ungdomarna önskar en parkering där de kan hänga, sladda och spela hög musik på helgerna. Max 1,5 mil från Söderköping är ungdomarnas önskemål
  • Boendemiljön är katastrofal enligt boende
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Bra belysning
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Mycket ungdomar som hänger där i perioder. Ägg och äpplen har kastats på husen vid ett flertal tillfällen
  • Buskage som behöver röjas
 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Mycket nedskräpning bakom byggnaden
  • En del häng av människor bakom bygganden, både äldre och yngre
  • Trasig belysningsarmatur

   

 • Trygghetsvandring 2021-12-09:

  • Området är under planering, åtgärder kommer genomföras
  • Kapa ner buskage