Kultur och Fritid

Det första barnhemmet

"Gud är de faderlösas hjälpare"

Barnhem nr 1, senare hushållsskola Skönbergagatan 20.

Ritat av arkitekt Carl Österman, Stockholm. Byggt 1902 i sten, i 1½ plan. Byggnaden innehöll sovrum, sjukrum, dagrum/matsal, arbetsrum, ett rum till styrelsen, kök samt tvättstuga.

I entrén målades inskriptionerna "Frid vare detta hus" och "Gud är de faderlösas hjälpare"

Man byggde också ett uthus med tvättstuga, strykrum, vedbod och hemlighus.

1912 byggdes huset om till hushållsskola.

Vi kan få lite begrepp om hur det såg ut genom inventarieförteckningarna. 1902 fanns i dagrummet/matsalen ett matbord med 12 stolar, serveringsbord och spegel. I de fyra fönstren hängde gardiner och rullgardiner. På golvet låg en bit korkmatta.

I sovrummet fanns åtta sängar. Till varje säng hörde två madrasser, ett täcke, två filtar samt två kuddar. I sovrummet fanns också två lavoarer, 12 stolar och en lampa. I de två fönstren hängde gardiner med gardinrosetter och rullgardiner.