Kultur och Fritid

Mathilda von Schwerin Hagberg

Porträtt Mathilda von Schwerin

 

Mathilda Hagberg föddes i Stockholm 1818. Hon kom som ung flicka tillsammans med sin mamma och sina tre systrar till det von Schwerinska godset i Fyllingarum, där mamman hade fått plats som hushållerska.

Curt von Schwerin fattade tycke för den 23 år yngre Mathilda. De gifte sig 1844 mot den Schwerinska släktens vilja. Mathilda var av enkel härkomst, pappan hade varit vaktmästare på nummerlotteriet, och Curt von Schwerin var greve. Äktenskapet blev kort och barnlöst. Greven dog redan efter fem år.Mathilda fick Husby, Sverkersholm och Fyllingarum som änkesäte och bosatte sig på Husby säteri.

Mathilda avled 1892, efter 43 år som änka. Hon hade dock inte glömt att hon kom från enkla förhållanden utan lät större delen av arvet tillfalla Söderköpings stad för att användas till ett barnhem.

...Att uppfostra fattiga flickor i gudsfruktan och rena seder...

Mathilda von Schwerin Hagberg uttryckte tydligt i testamentet hur de donerade pengarna skulle användas. Hon bestämde att pengarna skulle förvaltas i en fond med namnet "Greve Curt von Schwerins enka Mathilda von Schwerin, född Hagberg, donationsfond". Pengarna skulle användas till en " barmhertighetsinrättning" som...

"skall hafva till ändamålatt uppfostra fattiga flickor i Gudsfruktan och rena seder samt förskaffa dem erforderlig undervisning och färdighet i sådana göromål, att de vid sin afgång från inrättningen må kunna blifva nyttiga medlemmar af den tjenande klassen i samhället."

"Flickor som blifvit å inrättningen intagen samt uppför sig väl må der qvarstanna tills hon begått H.H. Nattvard och lämplig plats åt henne kunnat anskaffas..."

Mathildas formuleringar om barnhemmet var vanliga regler vid svenska barnhem. De blev också vägledande när stadgarna skulle skrivas.