Kultur och Fritid

Styrelsen som fostrare

...till styrelsens fulla belåtenhet..."

Styrelsen var både förmyndare och fostrare för barnen. Som förmyndare såg man till
att barnens dagliga vård sköttes enligt alla normer. Man sörjde för deras framtid genom att ordna utbildning och arbete. Man skaffade dem en sparbanksbok med 2 kronor insatta.

Styrelsen bestämde allt som rörde barnens framtid. Vilka som skulle få studera vidare, vilka som skulle få, och var de skulle få, en tjänst.

Som fostrare såg man till att de blev uppfostrade i "Gudsfruktan och rena seder", att de blev arbetsamma och lydiga. Vanartiga och uppstudsiga flickor fick en varning av styrelsen. Fortsatte problemen skickades i värsta fall flickan iväg eller tvingades ta tjänst i förtid. Flickorna fick bara vara kvar så länge de var "till styrelsens fulla belåtenhet".