Samhälle och Trafik

Ändring av detaljplan för del av Högby 1:108

Syftet med planändringen är att anpassa planbestämmelserna efter rådande förhållanden samt att göra planen mer flexibel. Avsikten med att anpassa planbestämmelserna efter rådande förhållanden är att kunna ge lov för nyligen uppförda byggnader. 

Ändringen av detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 30/1 2018. Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen som har behandlat ärendet och beslutat till Söderköpings kommuns fördel. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i sin tur och Mark- och miljööverdomstolen belsutade att inte meddela prövningstillstånd. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.