Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Detaljplaner som vunnit laga kraft / Ändring av del av Söderköping 2:1 (Slussporten)

Ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten

Detaljplanen har fått laga kraft (börjat gälla)

Detaljplaneförslaget innebär att fler typer av verksamheter blir tillåtna inom det planlagda verksamhetsområdet Slussporten. Bland annat möjliggör ändringen att bilservice, lunchrestaurang och handel med skrymmande varor blir tillåtna i området.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Bilden visar Slussportens verksamhetsområde

Klicka för större bild

Ändring av detaljplanen fick laga kraft (började gälla) 2015-12-25.