Samhälle och Trafik

Mogata Öster

Planens syfte är att skapa byggrätter för cirka 90 småhus i Mogata i Söderköpings kommun. Planområdet är beläget öster om Mogata och utgör en utbyggnad av samhället norr om väg 839.

Planförslaget har upprättats utifrån slutsatserna i detaljplaneprogram för Flämmestad 2:11 och del av Mogata-Husby 3:1.

Arbetet med detaljplanen för Mogata Öster (Mogata-Husby 3:1) har pausats.