Samhälle och Trafik

Tyrislöt 1:29

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2019-12-17 § 104 att pröva en ny detaljplan utefter den ansökan om planbesked som har kommit in. 

Vi är nu i steget godkänt planbesked

Vad som ska prövas

Söderköpings kommun är markägare och har ansökt om ett planbesked i syfte att ta fram en detaljplan för att utveckla området i enlighet med Vision Tyrislöt.

Bild av området som berörs

Klicka för större bild

Vi har för tillfället många detaljplaner i vår plankö och vi kan inte påbörja alla godkända planbesked.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har inte börjats. Informationen kommer att uppdateras när vi påbörjar planarbetet.