Samhälle och Trafik

Vision Tyrislöt

Vision Tyrislöt syftar till att ge riktlinjer för utvecklingen i Tyrislöt som är en viktig nod för många verksamheter. Här finns bland annat en kommunal hamn, camping, uthyrningsverksamhet

I dialog med fastighetsägare, näringsliv, kommunens förvaltningar och andra intressenter har ett visionsdokument för Tyrislöt arbetats fram under 2016. Visionen är nu antagen av kommunstyrelsen och kommer vara vägledande i kommunens fortsatta planering. Visionen föreslår ett antal områden för utveckling av verksamheter (särskilt besöksnäringen) och kommer resultera i ett antal detaljplaner under en längre tid. Bland annat kommer detaljplanen för Kanotcentrum göras om, hamnen kommer att planläggas och kopplingen mellan hamnen och bycentrum kommer att stärkas. Utvecklingen kommer att ske succesivt under en längre tid.