Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa och välfärdsteknik

Kontakter

Vision e-hälsa 2025

Regeringen har en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och  välfärd.

Vad är e-hälsa och välfärdsteknik?

E-hälsa innebär "Att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa"

Definitionen av välfärdsteknik är enligt Socialstyrelsen "En digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning eller funktionsstörning".

Välfärdsteknik och e-hälsa på socialförvaltningen

Handlingsplan för e-hälsa

Som grund för vårt arbete med införande av välfärdsteknik i verksamheterna har vi en handlingsplan för e-hälsa och välfärdsteknik. Välfärdstekniken hos oss ska bidra till en ökad effektivitet och öka möjligheten för självständighet, delaktighet, trygghet och inflytande för våra målgrupper

Samarbete inom regionen

Det finns sedan flera år tillbaka ett samarbete och nätverk kring e-hälsa mellan Region Östergötland och länets kommuner.

Pågående utveckling 

Vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat och ställer krav både på personal och på våra målgrupper. Vi behöver alla ha en bra digital kompetens för att inte hamna utanför det digitala samhället

Framöver har vi en växande grupp med åldrande befolkning som behöver vård och omsorg. Den arbetsföra befolkningen kommer inte att räcka till att ge vård till alla. Vi måste utveckla och införa digitala och automatiserade lösningar där vi kan, för att frigöra tid för att kunna ge omvårdnad där det behövs.

På dessa sidor kan du läsa mer och se på filmer om vårt pågående och planerade arbete kring e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering

Sidan uppdaterad 2019-10-03 Kommentera sidan