Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Organisation

Organisation

Kontakter

 • Förvaltningschef Socialförvaltningen

  Jens Samuelsson
  Socialkontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  jens.samuelsson@soderkoping.se
  Fax: 0121-185 83
  Telefon: 0121-186 84

 • Administrativ chef och bitr. förvaltningschef

  Mats Jonsson
  Socialkontoret
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  mats.jonsson@soderkoping.se
  Telefon: 0121-184 09

 • Sakkunnig verksamhetsområde LSS

  Christina Våleman
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping

  christina.valeman@soderkoping.se
  Fax: 0121-186 32
  Telefon: 0121-182 42

Socialförvaltningen

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för att alla som vistas i Söderköpings kommun får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Vi arbetar utifrån ett medborgarperspektiv med att anpassa insatserna efter individens behov. Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och regleras i huvudsak av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialförvaltningen är organiserad i versamhetsområden.

 • Vård och omsorg
 • LSS
 • Individ ovh familjeomsorg
 • Hälso och sjukvård

Socialförvaltningens förvaltningsledning, stab, sakkunniga vård och omsorg och LSS finns i kommunhuset. Hälso och sjukvårdssektorn finns på Östra Rydsvägen.

Samverkanskontoret

På Samverkanskontoret finns delar av Individ och familjeomsorg samt även Polismyndigheten (NÄPO Kusten)

Hemsjukvårdsreformen

Via webbplatsen nedan kan du följa arbetet med att flytta ansvaret för hemsjukvård från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att de kommuner och landsting som vill kan utveckla system där medborgarna får välja mellan olika leverantörer inom äldreomsorg, handikappomsorg och hälsovård.

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem. Kommunerna kan alltså fortfarande bedriva verksamhet i egen regi och/eller upphandla enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Sidan uppdaterad 2017-11-07 Kommentera sidan