Kontakta & Fråga

Söderköpings kommun

Du är här: Hem / Stöd & Omsorg / Ungdomar

Ungdomar

Kontakter

Söderköping satsar på ett långsiktigt främjande samverkansarbete för barn och ungdomar i åldern 0-20 år. För att kunna arbeta långsiktigt med tidiga insatser har kommunen bestämt sig för att arbeta med visionen att avsätta 1% av sina totala verksamhetskostnader för detta.

Samverkansgruppen fångar upp idéer som förbättrar möjligheterna för barn och ungdomar. Vi har möjlighet att kunna ta till vara på engagemang och inre resurser, då vi har korta beslutsvägar med eget mandat och egen budget. På så sätt kan vi snabbt gå från idé till handling.

Samverkansgruppen består av representanter från skola, socialtjänst, fritid, vårdcentral, kyrkan och föreningar. Gruppen perspektiv från många områden som barn och ungdomar vistas i. Arbetet och gruppen hålls samman av kommunalt anställd utvecklingsstrateg i barn, ungdom och familjefrågor.

Du får gärna kontakta vår utvecklingsstrateg om du har en idé som du vill presentera och förhoppningsvis kan förverkliga tillsammans med oss.

Sidan uppdaterad 2017-03-27 Kommentera sidan