Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Familj & Barn

Familj & Barn

När barn, ungdomar, föräldrar och familjer i Söderköping behöver stöd kan de vända sig till Barn och Familjeenheten vid Socialförvaltningen. Hit kan även andra än familjen själv vända sig när det gäller oro för barn/ungdom. Här arbetar bland annat socialsekreterare som utreder behov och fattar beslut om insatser kring barn, ungdomar och familjer. Som utförare av en del av dessa insatser finns även Familj- & Nätverksbehandlare och föräldrastöd.