Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Vill du göra en insats?

Vill du göra en insats?

Har du någon gång känt att du har tid och möjlighet att finnas som stöd för en annan människa? Du som privatperson kan bli ett viktigt komplement till kommunens insatser. Söderköpings kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner till personer som av olika anledningar behöver stöd av andra människor. Läs mer om hur det går till att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson på respektive sida.

Kontakta våra familjehemsekreterare om du vill veta mer, kontaktinformation hittar du under "Visa kontaktinformation" på denna sida.