Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Överförmyndare

Överförmyndare

I Sveriges alla kommuner finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en valperiod av 4 år och som står under tillsyn av Länsstyrelsen. I Söderköping har man sedan 2015 en Överförmyndarnämnd som har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Överförmyndaren har tillsyn över alla gode män och förvaltare för att kontrollera att de sköter sina uppdrag på ett riktigt sätt.

Från 1 mars 2023 samverkar Söderköpings kommun med Valdemarsviks kommun kring gemensamt överförmyndarkontor. Överlämningen av ärenden från Valdemarsvik till Söderköping sker succesivt under våren 2023.

Överförmyndarkontoret har sedan 1 mars två nya handläggare. Du når dem genom kommunens växel på 0121- 181 00.