Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Söderköpings heltidsresa / Delrapport heltidsresan och bemanningsplaneringen

Delrapport heltidsresan och bemanningsplaneringen

Socialförvaltningen beslutade våren 2018 om en bemanningshandbok som gemensam grund för bemannings- och schemaläggningsprocessen. Delrapporten belyser konsekvenser och en samlad bild av den uppföljning som gjorts i relation till det ursprungliga syftet. Läs hela rapporten här.

Inledning
Socialförvaltningen beslutade under våren 2018 om en bemanningshandbok som gemensam grund för bemannings- och schemaläggningsprocessen. De främsta skälen till bemanningshandboken var:

  • effekten av och fortsatt arbete med rätt till heltid
  • riktlinjer för scheman som bygger på forskning om hur schema och arbetstider påverkar hälsan
  • bemanning som vilar på verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar

Under våren genomgick chefer, ekonomi och systemförvaltare en bemanningsakademi för att förbereda sig inför implementeringen av det nya arbetssättet med bemanningsplanering. Den 12 november 2018 påbörjades första schemaperioden med de nya schemana. I den förvaltningsövergripande samverkan finns bemanningshandboken med som en stående punkt på dagordningen, samt vid arbetsplatsträffar inom vård och omsorg samt LSS- verksamheten. I uppdragsplan för 2019 har Socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att hålla i pågående arbete med implementering av handboken samt att löpande rapportera till nämnden om pågående arbete. I uppdraget ingår även att genomföra en grundlig utvärdering. Hela uppdraget ska vara genomfört september 2019. Därutöver har Socialnämnden beslutat (2018-11-13) att förvaltningen senast 31 mars 2019 redovisar konsekvenserna av bemanningshandboken för aktuella brukare, medarbetare och kommunens personalförsörjning.

Denna rapport är en delrapport som dels ska ge svar så långt det är möjligt på efterfrågade konsekvenser, men också ge en samlad bild av den uppföljning som gjorts så här långt och i relation till det ursprungliga syftet. Under perioden maj- augusti med redovisning i september genomförs den mer genomgående utvärderingen där både chefer och medarbetare bland annat deltar via kvalitativa intervjuer.

Läs hela rapporten här.