Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hot och Våld

Hot och Våld

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Våldet förekommer i andra konstruktioner för närstående relationer som är och uppfattas som en syskonrelation, familj och släkt.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och kan öka i allvar och intensitet ju längre tid som relationen pågår. Våld i nära relationer handlar i grunden oftast om makt.

Våld i nära relationer kan ta sig i uttryck på olika sätt och är inte alltid könsbundet.

Vad är våld?

"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." FN:s definition 1993

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" Per Isdal, Alternativ till våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar en annan människa. Detta kan vara slag, sparkar, angrepp med olika föremål, att använda heta föremål för att bränna, luggning, att bitas, att skada genom att använda kniv eller andra vapen försök att strypa eller kväva.

Hedersrelaterat våld

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Bakom hedersbrotten ligger alltid ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande. De allvarligaste hedersbrotten är alltid planerade och genom det kollektiva trycket blir kraven på bestraffning oftast kompromisslösa och långsinta.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara kränkande ord, skrämmande röst, som innefattar utskällning, direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser och förhör. Psykiskt våld kan även vara att någon försöker skada ditt husdjur för att på så sätt utöva hot. Psyksikt våld är även när någon inte pratar med dig, inte svarar på tilltal och behandlar dig som om du inte finns. Kontrollerar dig genom att läsa dina sms, mejl och öppna din post. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det oftast psykiskt våld då det förekommer fysiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är att vara utsatt för oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet och bli utsatt för våldtäkt. Sexuellt våld är att bli tvingad till sexuella handlingar som skapar smärta och känns onaturliga.

Materiellt våld

Med materiellt våld menas att förstöra, kasta och slå sönder saker. Vi den här typen av våld är ofta är sakerna särskilt utvalda av förövaren för att de är speciell viktiga och har stor betydelse för den som är utsatt för våldet.

Ekonomiskt våld

Det ekonomiska våldet betyder att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andra partens och/eller den gemensamma ekonomin. Det leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra och förvägras självständighet och oberoende.

Försummelse

Våld i form av försummelse kan vara då någon närstående på ett medvetet och aktivt sätt försvårar livet och vardagen för personer med omsorgsberoende, så som vid sjukdom, funktionsnedsättning eller ett framskridet åldrande. Det kan ske genom medveten medverkan till felaktig medicinering, bristande hjälp med till exempel personlig hygien, mat och andra omsorger.

Latent våld

Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är ständigt närvarande med kraft av sin möjlighet.