Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Hot och Våld

Hot och Våld

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Våldet förekommer i andra konstruktioner för närstående relationer som är och uppfattas som en syskonrelation, familj och släkt.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och kan öka i allvar och intensitet ju längre tid som relationen pågår. Våld i nära relationer handlar i grunden oftast om makt.

Våld i nära relationer kan ta sig i uttryck på olika sätt och är inte alltid könsbundet.

Behöver du hjälp?

Om du, eller någon i din närhet, är utsatt för våld eller far illa på annat sätt kan du kontakta socialtjänsten på 0121-181 00.

Pågående brott - kontakta polisen på 112

Är du orolig för att någon råkar illa ut kan du:
1. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
2. Knacka på, om det inte innebär fara för dig själv
3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Om ni är fler kan det bidra till att skapa mer trygghet. DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT AGERA! Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Är det inte ett pågående brott, kontakta polisen på 114 14. Du kan också läsa mer på polisens webbplats, klicka här...  eller gå direkt till sidan Utsatt för brott...

 • Vad är våld?

  "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." FN:s definition 1993

  "Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" Per Isdal, Alternativ till våld.

 • Fysiskt våld

  Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar en annan människa. Detta kan vara slag, sparkar, angrepp med olika föremål, att använda heta föremål för att bränna, luggning, att bitas, att skada genom att använda kniv eller andra vapen försök att strypa eller kväva.

 • Hedersrelaterat våld

  Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Bakom hedersbrotten ligger alltid ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande. De allvarligaste hedersbrotten är alltid planerade och genom det kollektiva trycket blir kraven på bestraffning oftast kompromisslösa och långsinta.

 • Psykiskt våld

  Psykiskt våld kan vara kränkande ord, skrämmande röst, som innefattar utskällning, direkta eller indirekta hot, sårande kritik, ignorerande, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser och förhör. Psykiskt våld kan även vara att någon försöker skada ditt husdjur för att på så sätt utöva hot.

  Psykiskt våld är även när någon inte pratar med dig, inte svarar på tilltal och behandlar dig som om du inte finns. Kontrollerar dig genom att läsa dina sms, mejl och öppna din post. Det kan finnas relationer och familjeförhållande där det finns psykiskt våld utan att det förekommer fysiskt våld. Däremot finns det oftast psykiskt våld då det förekommer fysiskt våld.

 • Sexuellt våld

  Sexuellt våld är att vara utsatt för oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet och bli utsatt för våldtäkt. Sexuellt våld är att bli tvingad till sexuella handlingar som skapar smärta och känns onaturliga.

 • Materiellt våld

  Med materiellt våld menas att förstöra, kasta och slå sönder saker. Vi den här typen av våld är ofta är sakerna särskilt utvalda av förövaren för att de är speciell viktiga och har stor betydelse för den som är utsatt för våldet.

 • Ekonomiskt våld

  Det ekonomiska våldet betyder att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andra partens och/eller den gemensamma ekonomin. Det leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra och förvägras självständighet och oberoende.

 • Barn och unga som far illa

  I första hand är det föräldrars ansvar att se till att barns behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosett. Ibland kan föräldrar som upplever svårigheter och problem behöva samhällets stöd att reda ut dessa.

  Här kan du läsa mer om vilken stöd och hjälp som finns eller om du vill anmäla barn som far illa...

 • Försummelse

  Våld i form av försummelse kan vara då någon närstående på ett medvetet och aktivt sätt försvårar livet och vardagen för personer med omsorgsberoende, så som vid sjukdom, funktionsnedsättning eller ett framskridet åldrande. Det kan ske genom medveten medverkan till felaktig medicinering, bristande hjälp med till exempel personlig hygien, mat och andra omsorger.

 • Latent våld

  Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är ständigt närvarande med kraft av sin möjlighet.

 • Våldsbejakande extremism

  Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

  Här kan du läsa mer om våldsbejakande extremism...

 • Affischer till hyresvärdar eller andra berörda

  Här finns framtagna affischer om våld och oro med kontaktuppgifter till den som behöver hjälp. Affischerna kan till exempel sättas upp i trappuppgånger eller andra lämpliga platser.

  Ladda ner affischen på svenska här...

  Ladda ner affischen på arabiska här...

  Ladda ner affischen på engelska här...

  Ladda ner affischen på somaliska här ...

  Ladda ner affischen på persiska här ...

 • إلى الذين لديهم أطفال في الحضانة والمدرسة في سودرشوبنك Information på arabiska
 • Information in English

  We are here for you

  The spread of the new corona virus is a crisis for human life and health. Several of us are currently living in situations that may be different from our usual everyday lives, for example, we are more at home in order to prevent the spread of infection. It can be stressful both mentally, physically and socially.

  When we are more at home, everyday life risks getting worse for those who’s exposed at home. Children, young or adults - we all may need help if we not are well, subjected to violence or oppression by someone in our vicinity.
  If you suspect that someone in your vicinity is being subjected to violence or is hurting in any other way - contact us, we are here for you!

  Here you can find help

  Söderköpings kommun
  If you go to school contact Elevhälsan at your school.
  If you don’t go to school you can call our social services on 0121-181 00 or read more at söderköping.se/vald

  BRIS
  Everybody under the age of 18 can call BRIS on 116 111 and talk to an adult. Read more at bris.se

  Frideborg
  Söderköpings kommun has a collabora-tion with Frideborg. If you are a victim of violence call them at 011-15 00 00. Read more at norrkoping.se/frideborg

  Ongoing crimes -  contact the police at 112
  If there’s not an ongoing crime, contact the police on 114 14. You can also read more on: polisen.se/utsatt-for-brott/