Förskola och Skola

Börja i eller byta skola

Nybörjare i förskoleklass

Inför placeringen av elever i förskoleklass gäller följande:

Alla berörda vårdnadshavare får ett brev hem i januari med preliminär skolplacering utifrån närhetsprincipen. Brevet skickas till barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavare har sedan möjlighet att framföra önskemål om ändring av placeringen. Sådana önskemål uppfylls i mån av plats.

Om barnet flyttat in till kommunen efter årsskiftet och inte fått någon preliminär placering hemskickad används följande blankett:

Byta till förskoleklass eller grundskola i Söderköpings kommun

Byte av skola till Söderköpings kommun

Ska ditt barn börja i grundskola i Söderköpings kommun? Ta kontakt med barn- och utbildningskontoret om du vill veta var ditt barn kan börja och/eller skicka in följande blankett:

Byta till förskoleklass eller grundskola i Söderköpings kommun

Byta till annan skola men bo kvar i Söderköpings kommun

Det finns möjlighet att ansöka om plats i annan kommuns förskoleklass, grundskola eller fritidshem. Använd då följande blankett:

Börja i eller byta till annan kommuns förskoleklass, grundskola eller fritidshem

Det finns också möjlighet att välja förskoleklass, grundskola och fritidshem på fristående skola. Använd då följande blankett:

Börja i eller byta till fristående förskoleklass, grundskola eller fritidshem

Ska ni flytta från kommunen?

Om ni har barn i förskoleklass och grundskola, och ska byta till en skola i en annan kommun eller till fristående skola så fyller ni i följande blankett:

Elevs flytt från Söderköpings kommun

Vill ni att barnet/barnen ska gå kvar i skola i Söderköping behöver ni lämna in önskemål om detta. Det beror på att betalningsansvaret för platsen övergår till er nya folkbokföringskommun och de behöver intyga att de fortsätter att betala för platsen. Använd då följande blankett:

Börja i eller byta till annan kommuns förskoleklass, grundskola eller fritidshem